LARISSA

LARİSSA
 
Aiolis Bölgesi kentlerindendir. 1902–1904 yılları arasında Almanlar ve İsveçliler ortak araştırma ve kazı çalışması yapmıştır. Kazılarda ele geçen eserlerin bir kısmı İstanbul, bir kısmı İzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer almaktadır. 
 
Yapılan kazı ve araştırmalarda elde edilen verilere göre kentte M.Ö. 7.yy.da yerleşim başlamıştır. Kentte Arkaik Dönem buluntuları M.Ö.6-5-4. yüzyıllardaki Aiol Mimarlığı’nın bugüne değin bilinen en güzel örnekleri arasında yer alırlar. Kentin çevresinde Arkaik ve Helenistik Dönem’e ait sur duvarları yer almaktadır. M.Ö.330 yıllarına tarihlenen saray yapısı ortaya çıkarılmıştır. Kent içerisinde sokak ve evlerin izleri rahatlıkla görülebilmektedir. Kentte çok çeşitli ve güzel duvar örgü tiplerini görmek mümkündür. Kuzeyde yapılan kazılarda her iki kenarında megaronlar (dikdörtgen planlı yapı) bulunan bir peristylli (sütunlarla çevrili avlu) ev ortaya çıkmıştır. Güneyde yapılan kazılarda daha küçük boyutlarda M.Ö.500’lü yıllara tarihlenen bir peristylli ev ortaya çıkarılmıştır. Bu ev M.Ö. 330’lu yıllara değin kullanılmıştır.
 
 
Güncelleme: Haziran 2012