Batı Limanı

BATI LİMANI 
 
İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çakmaklı köyü, Kendirci mevkiinde bulunan, mülkiyeti Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.’ye ait, III. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırı içerisinde bulunan 33.350 m² yüzölçümlü alanda, 2010 yılında Müze Müdürlüğümüzce sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazılar sonucunda ortaya çıkan antik dönem mezarlarının yoğunlaştığı alanlar göz önünde bulundurularak sınırları ilgili Koruma Bölge Kurulu’nca uygun bulunup belirlenmiş olan 2 adet koruma alanında 2011 yılında Müzemiz tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu alan, Kyme Antik Kenti’nin yaklaşık 1200 m. güney-batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Gümrük Müdürlüğü’ne ait bir yerleşke bulunmaktadır. Alan doğuda karayolu, batıda altyapısı hazırlanmış ancak henüz faaliyete geçmemiş bir demiryolu hattı ile sınırlanmıştır. Güneydeki koruma alanı 4.444,72 m², kuzeydeki ise 1.965, 71 m² yüzölçüme sahiptir. Yüksekçe bir tepenin batı yamacında konumlanmış olup, doğudan batıya doğru alçalan eğimli bir arazi yapısı içerisinde yer almaktadır.
 
Güneydeki koruma alanı içinde gerçekleştirilen 2011 yılı kazı çalışmalarında toplam 33 adet mezar tespit edilmiştir. 2010 yılı sondaj kazılarında açılan mezarlarla birlikte toplam sayı 66’yı bulmaktadır. Her iki yılın verileri doğrultusunda mezarlar tipolojik olarak 7 farklı ana grup altında değerlendirilebilmektedir. Kazılar sonucunda alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından MÖ 2. yüzyılın içlerine kadar nekropol olarak kullanım görmüş olduğu anlaşılmaktadır.